Kelds familietræ

Peder NielsenAge: 42 years17601803

Name
Peder Nielsen
Given names
Peder
Surname
Nielsen
Birth October 6, 1760 41 27
Christening
Birth of a sisterMaren Nielsdatter
June 7, 1763 (Age 2 years)
Birth of a sisterDorthe Nielsdatter
June 7, 1763 (Age 2 years)
Death of a motherMaren Christensdatter
June 12, 1763 (Age 2 years)
Death of a sisterDorthe Nielsdatter
July 10, 1763 (Age 2 years)
Christening of a sisterMaren Nielsdatter
September 3, 1763 (Age 2 years)
Birth of a half-brotherNiels Nielsen
January 5, 1766 (Age 5 years)
Death of a half-brotherNiels Nielsen
July 17, 1767 (Age 6 years)
Birth of a half-sisterKirsten Nielsdatter
December 7, 1767 (Age 7 years)
Birth of a half-brotherNiels Nielsen
September 14, 1775 (Age 14 years)
Christening of a half-brotherNiels Nielsen
September 14, 1775 (Age 14 years)
EngagementMaren PedersdatterView this family
October 16, 1787 (Age 27 years)
MarriageMaren PedersdatterView this family
November 21, 1787 (Age 27 years)
Reference number: 112
Fæste April 29, 1788 (Age 27 years)
Note: 687, 29. april 1788, Peder Nielsen, Kærskov i Albæk, som hans far Niels Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly og ophold på stedet så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Forestår skovfogedtjenesten i det distrikt i Rugtved skov, som faderen har været anbetroet. Indfæstning 16 rdl.
Birth of a son
#1
Niels Pedersen
June 6, 1791 (Age 30 years)
Christening of a sonNiels Pedersen
July 2, 1791 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#2
Anna Pedersdatter
February 2, 1797 (Age 36 years)
Christening of a daughterAnna Pedersdatter
April 5, 1797 (Age 36 years)
Shared note: faddere var Maren Nielsdatter i Skoven, Barbara Pedersdatter i Ndr. Holbæk, Laurs Mellergaard i Albæk, Chr. Jacobsen i Mølholtet og Niels Nielsen i Porsrmose.
Birth of a daughter
#3
Maren Pedersdatter
March 21, 1799 (Age 38 years)
Christening of a daughterMaren Pedersdatter
April 2, 1799 (Age 38 years)
Census February 1, 1801 (Age 40 years)
Birth of a daughter
#4
Inger Pedersdatter
June 28, 1802 (Age 41 years)
Christening of a daughterInger Pedersdatter
August 18, 1802 (Age 41 years)
Death January 22, 1803 (Age 42 years)
Burial January 30, 1803 (8 days after death)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 19, 1759
1 year
himself
Peder Nielsen
Birth: October 6, 1760 41 27Kierskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: January 22, 1803Kierskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
3 years
younger sister
younger sister
Dorthe Nielsdatter
Birth: June 7, 1763 44 30Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: July 10, 1763Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Father’s family with Maren Clausen - View this family
father
step-mother
Marriage: June 16, 1748Voer Kirke, Voer, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Father’s family with Anne Pedersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
Niels Nielsen
Birth: January 5, 1766 47 24Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: July 17, 1767Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
23 months
half-sister
Kirsten Nielsdatter
Birth: December 7, 1767 49 26Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death:
8 years
half-brother
Family with Maren Pedersdatter - View this family
himself
Peder Nielsen
Birth: October 6, 1760 41 27Kierskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: January 22, 1803Kierskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
wife
Marriage: November 21, 1787Albæk Kirke, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
4 years
son
Niels Pedersen
Birth: June 6, 1791 30 28Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: May 10, 1810Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
6 years
daughter
Anna Pedersdatter
Birth: February 2, 1797 36 34Kirskov, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
Death: November 13, 1860Strengsholt, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark
2 years
daughter
3 years
daughter

Fæste

687, 29. april 1788, Peder Nielsen, Kærskov i Albæk, som hans far Niels Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly og ophold på stedet så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Forestår skovfogedtjenesten i det distrikt i Rugtved skov, som faderen har været anbetroet. Indfæstning 16 rdl.

Shared note

Fæstebrev fra Peder Nielsen Peder Nielsen ses den 29. april 1788 af Holger Reedtz Thott til stamhuset Gavnø, Lindersvold, Strandetgaard, Voergaard og Rugtved at have faaet fæstebrev paa gaarden Kærskov. Foruden de sædvanlige betingelser om landgilde, hoveri, kongelige skatter og contributioner etc. maatte Peder Nielsen i fæstebrevet love, at hans forældre skulle nyde frit og nødtørftigt husly og ophold paa gaarden, saalænge de levede, og naar de døde, skulle han give dem en sømmelig begravelse. "Men saafremt de med Sønnen om Opholden paa denne Maade ikke skulle kunne forenes, har Fæsteren indgaaet at levere ermelte sine Forældre foruden Huslye til deres Ophold 4 tdr. Rug og 2 Tdr. Byg til hver Martini samt anskaffe dennem en Koe og 4 Far, som han fodrer og græs­ser for dem ved Gaarden forsvarlig og vel dog agter at naar en af dennem enten Manden Niels Pedersen eller hans hustrue ved Døden afgaar, bortfalder det halve af Kornet, saa ikkun leveres af Fæsteren 2 tdr. Rug og l Tdr. Byg aarlig, hvilket han forbindes til at holde og efterkomme upaaklage lig". efter Peder Nielsens død blev der den 21. februar 1803 iværksat skifte­forretning i boet af ejerne Niels og Jens Stenild til Voergaard og Rugtved. Foruden enken Maren Pedersdatter efterlod afdøde sig børnene Niels, llh aar, Anne, 6 aar. Maren, 3 3/4 aar, og Inger, h aar gammel. Som værge for de u-myndige børn mødte Christen Jacobsen fra Mølleholtet, medens sognefogden Anders Henriksen .fra Albækgaarde og lægsmand Jens Christensen Dahl fra Fæ-broen var vitterligheds- og vurderingsmænd. Af løsøre effekter fandtes bl.a.: I dagligstuen: to alkovesenge, en seng "i et Udskud" og en vugge, altsammen med tilhørende sengetøj bestaaende af olmerdugsoverdyner og hovedpuder, bolsters- og vadmelsunderdyner samt blaar-lærredslagner, et rødmalet standskab, et hængeskab, tre tintallerkner, en smørcirkel, hvorpaa afdødes navn var sat, et jernstrygejern, en jernbismer, en jernbilæggerkakkelovn, ni lertallerkner, nogle gamle bøger og en bibel. I vesterstuen: to nagelfaste sengesteder, en gammel kiste, som indeholdt børnenes klæder, et spanskrør, femten lertallerkner og en æske samt en rød­malet kiste, som indeholdt afdødes gangklæder, nemlig en ny blaa kjole, en blaa klædesvest med metalknapper, en blaa vadmelsrejsekjole, en stribet un­dertrøje, en stribet brøstdug, en hvid vadmelstrøje, en grønstribet under­trøje, en blaastribet brøstdug, en gammel blaa rejsekjole, en hvid lærreds-skjorte, en blaa vest, en gammel skindbrøstdug, en skindundertrøje, en hvid nattrøje, et par skindbukser, fire skjorter, et par blaa bukser, et nyt rødt og et gammelt hatteslag, to trekantede hatte, en ny rund hat, tre par strømper, en gammel hue, et par nye støvler og et par sko. I køkkenet nævnes: to jerngryder, to jernpander, to potter, et lille standskab og en staalstang. I et kammer stod to bøge halvtønder, to degnebøtter, et lille kar og en otting, og i bryggerset fandtes et lille bøgekar, en standtønde, . øltønde, tre stripper og et driftetrug. I laden og paa ladens loft fand-. noget utærsket korn, der skønnedes at udgøre 7 tdr. rug, 5h tdr. byg 8 tdr. havre, hvilket korn ansaas for at være tilstrækkeligt til sæde-ædekorn, indtil den nye høst blev bragt i hus, hvorfor kornet ikke vur-deredes. Boets samlede aktiver blev herefter opgjort til 65 rdr. Dernæst anførtes den ifølge en synsforretning paa gaarden af 19. decem­ber 1789 til afdøde Peder Nielsen overleverede besætning samt inventar. Han havde dengang ved fæstets overtagelse faaet udleveret et sort øg, 15 aar, to sorte heste, 5 aar, en graa hoppe, 14 aar, en brun hoppe, 2 aar, en blak­ket hoppe, 2 aar, fem fækreaturer, seks køer, en studekalv, en vædder, ti faar og en griaeso samt af redskaber to vogne og en plov, en beslagen vogn med fjolle, afsæt og vognskrin, to agestole, seletøj til to heste, to træ-vogne med møgfjelle, en plov med jern og dræt til fire heste og to jern-harver. Herudover havde han modtaget et rødmalet fyrretræsbord paa egetræs-fod, en foldebænk paa egetræsfod, et ur med brunmalet futeral, et tinfad og to tallerkner, ti mælkebøtter, noget sengetøj, tre stole med halmsæder, en træstol, en gammel lygte, en kobbergruekedel af en halv tøndes rum, nog­le tønder, kar og stripper, fire høleer, en slibesten med jernaksel, en sav, to grebe, to spande, to jernforke, to plejle, tre river og en hakkel-seskiste med kniv. Det var herefter syns- og vurderingsmændenes opgave at skønne, om den besætning, de redskaber og det ekstra inventar, som fandtes i boet, af værdi nogenlunde svarede til det ifølge synsforretningen 1789 til afdøde af godset udleverede. Paa forespørgsel erklærede enken, at hun ville betale enhver legitime­ret fordring, som efter skiftet maatte opstaa, ligesom enken forsikrede at boet iøvrigt var gældfrit, naar undtages hvad man skyldte "hos Bønderne". De herrer Stenild oplyste, at de havde en del penge tilgode for skatter for besætningsmangler og for mangler ved bygningernes istandsættelse, hvilke be­løb de dog først senere ville kunne opgøre og bevise. Enken erklærede imid­lertid at ville fastholde mandens besidde l se s ret over gaarden, og med lav-varge forpligtede hun sig til at være ansvarlig for alle de antegnede, vur­derede og registrerede effekter samt at bestyre stedets hele husholdning og erlægge regnskab herfor. Afdødes forældre, som ogsaa var tilstede paa skiftet, udtrykte haab om at de ogsaa for fremtiden kunne nyde ophold af gaarden, idet de havde overladt den afdøde søn alt deres inventar med vide­re. Den 29. april 1803 fortsatte skiftebehandlingen, og forvalter Poulsen mødte nu op paa herskabets vegne og fremlagde en paa lovlig maade erhver­vet synsforretning, i henhold til hvilken bygningerne skulle repareres for -32 rdr. 2 mk. 10 skilt., medens der manglede føde- og sædekorn for 19 rdr. Herudover havde herskabet ingen krav, hvorfor de altsaa maa have opgivet at bevise mangel paa besætning etc., ligesom de maa formodes i mellemtiden af enken at have faaet udbetalt de af dem nævnte resterende skatter. Imid­lertid kunne skifteretten umiddelbart godkende herskabets krav, der altsaa sair-let beløb sig til 51 rdr. 2 mk. 10 skill., hvorfor de herrer Stenild skulle indhente birkerettens kendelse om at være berettiget hertil. Denne kendelse forelaa knap en maaned herefter, hvorfor skiftebehandlingen slut­tedes den 27. maj med en konstatering af, at de samlede gældsposter nu an­drog 75 rdr., hvorfor der intet kunne blive at arve. Dette resultat har ø-jensynlig overrasket enken, idet hun nu oplyste, at hun ønskede at fratræde fæstemaalet paa gaarden. Skifteretten foreholdt hende imidlertid, at hun forinden skulle tilsvare gælden, hvorefter skiftet sluttedes.